Nghị định 19/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hình minh họa từ Internet

Ngày 16/3/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 19/2012/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đọc tiếp

Qui định mới của Chính phủ về phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch.

Hình minh họa từ Internet

Ngày 12/3/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 16/2012/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực du lịch. Theo đó, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 500 nghìn – 1 triệu đồng đối với hướng dẫn viên du lịch, thuyết minh viên có hành vi không đeo thẻ, giấy chứng nhận trong khi hành nghề;

Đọc tiếp

Giảm thuế suất thuế nhập khẩu gas từ 5% xuống còn 0%

Ngày 02/3/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2012/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Đọc tiếp

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm

Ngày 22/02/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 11/2012/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về giao dịch bảo đảm.

Đọc tiếp

Quy định mới về phân loại và ghi nhãn hóa chất khi sản xuất và nhập khẩu hóa chất tại Việt Nam

Hình minh họa từ Internet

Ngày 13/2/2012, Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 04/2012/TT-BCT về việc quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất.

Đọc tiếp

Qui định mới về chức năng và hoạt động của thanh tra chuyên ngành

Thanh tra Việt Nam (Ảnh minh họa từ Interner)

Ngày 09/02/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 07/2012/NĐ-CP về việc quy định về cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành và hoạt động thanh tra chuyên ngành.

Đọc tiếp

Hàng hóa là vật liệu xây dựng sản xuất trong nước được miễn thuế khi xuất khẩu vào khu phi thuế quan để xây dựng….

Ngày 04/02/2012, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 11/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn miễn thuế xuất khẩu đối với hàng hóa là vật liệu xây dựng đưa từ thị trường trong nước vào khu phi thuế quan để xây dựng, sửa chữa và bảo dưỡng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội chung trong khu phi thuế quan.

Đọc tiếp

Quyết định 02/2012/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Danh mục hành hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung

Ngày 13/01/2012, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Ban hành Quyết định 02/2012/QĐ-TTg về việc ban hành Danh mục hành hóa, dịch vụ thiết yếu phải đăng ký hợp đồng theo mẫu, điều kiện giao dịch chung.

Đọc tiếp

Qui định mới về bồi thường Nhà nước trong thi hành án Dân sự

Ngày 15/12/2011, Liên Bộ Tư pháp và Bộ Quốc phòng vừa ban hành Thông tư liên tịch số 24/2011/TTLT-BTP-BQP hướng dẫn thực hiện trách nhiệm bồi thường của Nhà nước trong hoạt động thi hành án dân sự (THADS).

Đọc tiếp

Quyết định 2471/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030

Hình mang tính minh họa

Ngày 28/12/2011, Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 2471/QĐ-Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa thời kỳ 2011 – 2020, định hướng đến năm 2030.

Đọc tiếp