Nghị định 82/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 09/10/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 82/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính. Theo đó,thanh tra ngành Tài chính bao gồm: (1) Cơ quan thanh tra nhà nước: Thanh tra Bộ Tài chính; Thanh tra Sở Tài chính; (2) Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành: Tổng cục Thuế; Tổng cục Hải quan; Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Kho bạc Nhà nước; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Cục Thuế; Cục Hải quan; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực; Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực thuộc Kho bạc Nhà nước; Chi cục Thuế.

Đọc tiếp

Advertisements

Nghị định 75/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 03/10/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 75/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Khiếu nại.

Đọc tiếp

Qui định mới của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về bảo lãnh ngân hàng

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 03/10/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 28/2012/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng. Theo đó,tổ chức, cá nhân là người cư trú và tổ chức là người không cư trú có đủ các điều kiện: (a) đầy đủ năng lực pháp luật dân sự, năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật; (b) nghĩa vụ bảo lãnh và giao dịch phát sinh nghĩa vụ bảo lãnh là hợp pháp; (c) có khả năng thực hiện đúng và đầy đủ nghĩa vụ cam kết với các bên liên quan trong quan hệ bảo lãnh thì sẽ được chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài bảo lãnh. Cá nhân không cư trú tại Việt Nam không nằm trong đối tượng được bảo lãnh theo qui định tại Thông tư này.

Đọc tiếp

Thông tư 129/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán.

Ảnh có tính chất minh họa ( từ Internet)

Ngày 09/8/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 129/2012/TT-BTC về việc quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán.

Đọc tiếp

Quy định mới của Ngân hàng Nhà nước về chế độ điều hòa, giao dịch tiền mặt

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 09/8/2012, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ban hành Thông tư 23/2012/TT-NHNN quy định về chế độ điều hòa, giao dịch tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Đọc tiếp

Nghị định mới của Chính phủ hướng dẫn một số điều Luật Chứng khoán

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 20/7/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 58/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán.

Đọc tiếp

Sẽ tái cơ cấu Tập đoàn Kinh tế, Tổng Công ty Nhà nước

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 17/7/2012, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 929/QĐ – TTg về việc phê duyệt Đề án tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước (DNNN), trọng tâm là tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước giai đoạn 2011 – 2015.

Đọc tiếp