Quyết định 1851/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong năm 2013

131106 - Cho thue datNgày 14/10/2013, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 1851/QĐ-TTg về việc bổ sung đối tượng giảm tiền thuê đất trong năm 2013 và năm 2014 đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân mà phải điều chỉnh đơn giá thuê đất theo chính sách trước ngày Nghị định 121/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 của Chính phủ có hiệu lực thi hành.

Đọc tiếp

Advertisements

Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số nội dung về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT

Hình ảnh từ Internet (chỉ có tính chất minh họa)

Hình ảnh từ Internet (chỉ có tính chất minh họa)

Ngày 16/10/2013, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 141/2013/TT-BTC về việc hướng dẫn thi hành Nghị định 92/2013/NĐ-CP ngày 13/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều có hiệu lực từ ngày 01/07/2013 của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng. Theo đó, hướng dẫn thi hành một số nội dung về thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế GTGT như sau:

Đọc tiếp

Quy định mới về mức ký quỹ khi đi làm việc ở nước ngoài

Hình từ Internet và chỉ có tính chất minh họa

Hình từ Internet và chỉ có tính chất minh họa

Ngày 10/10/2013, Bộ LĐTBXH đã có Thông tư 21/2013/TT-BLĐTBXH quy định mức trần tiền ký quỹ của người lao động đi làm việc ở nước ngoài.  Theo đó, quy định cụ thể về mức trần tiền ký quỹ đối với 34 thị trường lao động là 300 USD, mức cao nhất là 3.000 USD đối với thực tập sinh đi Nhật Bản và thuyền viên trên tàu cá tại Hàn Quốc.

Đọc tiếp

Từ ngày 1/1/2014 sẽ thống nhất sử dụng mẫu thẻ BHYT mới trên toàn quốc

Theo Quyết định 1055/QĐ-BHXH ngày 2/10/2013 của Bảo Hiểm Xã hội Việt Nam thì kể từ ngày 01/01/2014 sẽ áp dụng sử dụng mẫu thẻ bảo hiểm y tế mới (BHYT). Theo đó, Phôi thẻ bảo hiểm y tế có kích thước, chất liệu và hình thức như sau: Tiếp tục đọc

Một số quy định, chính sách mới bắt đầu có hiệu lực vào đầu tháng 11

Hình chỉ có tính chất minh họa (từ internet)

Hình chỉ có tính chất minh họa (từ internet)

Trong những ngày đầu tháng 11, một số quy định, chính sách mới bắt đầu có hiệu lực như sau:

1 – Lĩnh vực dân sự

Từ ngày 02/11/2013, quy định bỏ ghi tên cha mẹ trên CMND và rút ngắn thời gian giải quyết cấp CMND sẽ có hiệu lực.

Theo đó, thời hạn cấp khoảng 7 đến 15 ngày đối với thị xã, thành phố và 20 ngày đối với hải đảo, biên giới.

Nội dung này được quy định tại Nghị định 106/2013/NĐ-CP . Đối với Chứng minh nhân dân đã được cấp theo Nghị định số 170/2007/NĐ-CP ngày 19/11/2007 của Chính phủ vẫn có giá trị sử dụng đến hết thời hạn theo quy định.

Đọc tiếp

Qui định mới của Chính phủ về chống thư rác

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 05/10/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 77/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 90/2008/NĐ-CP ngày 13/08/2012 của Chính phủ về chống thư rác.

Đọc tiếp

Nghị định 82/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 09/10/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 82/2012/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Tài chính. Theo đó,thanh tra ngành Tài chính bao gồm: (1) Cơ quan thanh tra nhà nước: Thanh tra Bộ Tài chính; Thanh tra Sở Tài chính; (2) Các cơ quan được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành: Tổng cục Thuế; Tổng cục Hải quan; Tổng cục Dự trữ Nhà nước; Kho bạc Nhà nước; Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm; Cục Thuế; Cục Hải quan; Cục Dự trữ Nhà nước khu vực; Kho bạc Nhà nước ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trực thuộc Kho bạc Nhà nước; Chi cục Thuế.

Đọc tiếp