Thông tư 129/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán.

Ảnh có tính chất minh họa ( từ Internet)

Ngày 09/8/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 129/2012/TT-BTC về việc quy định về việc thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán.

Đọc tiếp

Quy định mới của Ngân hàng Nhà nước về chế độ điều hòa, giao dịch tiền mặt

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 09/8/2012, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Việt Nam vừa ban hành Thông tư 23/2012/TT-NHNN quy định về chế độ điều hòa, giao dịch tiền mặt do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Đọc tiếp