Thông tư 102/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài

Ngày 21/6/2012, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 102/2012/TT-BTC Quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức Nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước bảo đảm kinh phí.

Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức trong các cơ quan Nhà nước, cơ quan Đảng, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức chính trị xã hội – nghề nghiệp, tổ chức xã hội… được cử đi công tác hoặc được cử đi bồi dưỡng ngắn hạn (không quá 180 ngày cho một đợt công tác) ở nước ngoài do ngân sách Nhà nước đảm bảo kinh phí gọi chung là đi công tác.

Điều kiện để được thanh toán công tác phí: Trong phạm vi dự toán chi ngân sách được giao hàng năm của cơ quan, đơn vị; có quyết định cử đi công tác của cấp có thẩm quyền; thực hiện đúng nhiệm vụ được giao; có đủ các chứng từ hợp pháp, hợp lệ để thanh toán.

Những khoản thanh toán trực tiếp cho cá nhân người đi công tác nước ngoài gồm: (a) Những khoản thanh toán trực tiếp cho cá nhân người đi công tác nước ngoài: Tiền vé các phương tiện đi lại, bao gồm: tiền vé máy bay, vé tàu, vé xe từ Việt Nam đến nước công tác và ngược lại; tiền thuê phương tiện từ nhà đến sân bay, ga tàu, bến xe, cửa khẩu và ngược lại khi đi công tác nước ngoài về nhà; tiền thuê phương tiện từ sân bay, ga tàu, bến xe, cửa khẩu khi nhập cảnh đến nơi ở nước đến công tác và ngược lại khi xuất cảnh; tiền thuê phòng nghỉ ở nước đến công tác; tiền ăn và tiêu vặt ở nước đến công tác; tiền tiêu vặt ở nước đến công tác (đối với trường hợp phía nước ngoài đài thọ toàn bộ chi phí ăn, ở); lệ phí sân bay trong và ngoài nước, lệ phí thị thực, cấp hộ chiếu; tiền đóng góp tham gia hội nghị, hội thảo; tiền bảo hiểm y tế; tiền chờ đợi tại sân bay…; (b) Những khoản thanh toán chung cho cả đoàn: tiền cước hành lý, tài liệu mang theo phục vụ cho đợt công tác; tiền thuê phương tiện đi làm việc hàng ngày tại nước đến công tác; tiền thuê phương tiện trong trường hợp phải quá cảnh; tiền điện thoại, fax, internet; tiền puốc-boa; tiền mua vé ra, vào cửa đối với các đoàn cán bộ đi công tác nghiên cứu và khảo sát các lĩnh vực có tính đặc thù liên quan đến nhiệm vụ chuyên môn như: Văn hóa nghệ thuật, di tích lịch sử, bảo tàng và phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt trong đề án, dự toán; tiền chiêu đãi; mua quà tặng đối ngoại (Đối với các đoàn đi công tác nước ngoài mà trưởng đoàn là Thứ trưởng và tương đương trở lên).

Trường hợp đi công tác ngắn hạn nước ngoài do các tổ chức hoặc doanh nghiệp của Việt Nam hoặc nước ngoài tổ chức, mà cán bộ được cử đi công tác phải thanh toán trọn gói, thì cũng chỉ được thanh toán tổng chi phí trọn gói theo những khoản thanh toán trực tiếp cho cá nhân người đi công tác nước ngoài tối đa bằng định mức tiêu chuẩn theo mức quy định. Các khoản thanh toán trọn gói nêu trên phải được Thủ trưởng cơ quan, đơn vị phê duyệt dự toán trước khi tổ chức đoàn công tác làm căn cứ tạm ứng và quyết toán kinh phí. Ngoài mức công tác phí quy định tại Thông tư này, cơ quan, đơn vị cử người đi công tác và cơ quan, đơn vị của Việt Nam đóng tại nước sở tại nơi người đi công tác đến làm việc không được sử dụng ngân sách Nhà nước để chi thêm bất cứ khoản chi nào dưới bất kỳ hình thức nào cho người đi công tác.

Những trường hợp sau đây không được thanh toán công tác phí: Thời gian điều trị tại bệnh viện; những ngày làm việc riêng trong thời gian đi công tác; những ngày đi du lịch kết hợp trong chuyến công tác.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 10/8/2012 và thay thế Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính qui định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài;

Thông tư này bãi bỏ Điều 2 Thông tư số 142/2009/TT-BTC ngày 14/7/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và sửa đổi, bổ sung Thông tư số 91/2005/TT-BTC ngày 18/10/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí. Riêng đối với năm 2012 các Bộ, ngành, địa phương chủ động sắp xếp trong dự toán ngân sách đã được cấp có thẩm quyền giao để thực hiện.

Advertisements
%d bloggers like this: