Nghị định 52/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 14/6/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 52/2012/NĐ-CP về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy. Theo đó, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ phải chịu một trong các hình thức xử phạt chính như: Phạt cảnh cáo, Phạt tiền. Ngoài ra cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm còn có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung như tước quyền sử dụng giấy phép, chứng chỉ hành nghề; tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính.

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm trong việc ban hành, phổ biến và tổ chức thực hiện quy định, nội quy về phòng cháy và chữa cháy; hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt, thiết bị, dụng cụ sinh lửa, sinh nhiệt; Hành vi vi phạm về phương án chữa cháy của cơ sở; Hành vi vi phạm về thông tin báo cháy.

phạt tiền từ 100.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về kiểm tra an toàn phòng cháy và chữa cháy; hành vi vi phạm quy định trong vận chuyển chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; hành vi vi phạm quy định về an toàn phòng cháy và chữa cháy trong thiết kế, thi công, kiểm tra, bảo trì hệ thống chống sét; Hành vi vi phạm về công tác chữa cháy.

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về hồ sơ quản lý công tác an toàn phòng cháy và chữa cháy; Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm về tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức, học tập, bồi dưỡng và huấn luyện về phòng cháy và chữa cháy.

Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 10.000.000 đồng  đối với hành vi vi phạm về thành lập, tổ chức, quản lý lực lượng phòng cháy và chữa cháy cơ sở, lực lượng phòng cháy và chữa cháy chuyên ngành; Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong quản lý, bảo quản và sử dụng chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong đầu tư, xây dựng; hành vi vi phạm quy định về khoảng cách an toàn phòng cháy và chữa cháy và ngăn cháy; Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 25.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong sản xuất, kinh doanh chất, hàng nguy hiểm về cháy, nổ; hành vi vi phạm quy định về thoát nạn trong phòng cháy và chữa cháy; Phạt tiền từ 100.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định về phòng cháy và chữa cháy trong thiết kế, lắp đặt, quản lý, sử dụng điện; hành vi vi phạm về trang bị, bảo quản và sử dụng phương tiện phòng cháy và chữa cháy;

Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 15.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định trong hoạt động sản xuất, kinh doanh phương tiện, thiết bị phòng cháy và chữa cháy và thiết kế về phòng cháy và chữa cháy; Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với Hành vi vi phạm về bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc; Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi để xảy ra cháy, nổ tại hộ gia đình; Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân, tổ chức để xảy ra cháy, nổ.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15/8/2012.

Advertisements
%d bloggers like this: