Bốn đối tượng được hưởng Phụ cấp trách nhiệm theo nghề

Thư ký thi hành án và thư ký Trung cấp thi hành án sẽ được hưởng 20% phụ cấp (Ảnh minh họa từ Internet)

Ngày 11/6/2012, Thủ tướng Chính phủ vùa ban hành Quyết định 27/2012/QĐ-TTg về việc quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án.

Theo đó, các đối tượng được hưởng chế độ phụ cấp trách nhiệm theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ gồm:  (1) Chấp hành viên; (2) Thẩm tra viên; (3) Thư ký thi hành án làm việc tại các cơ quan thi hành án dân sự và cơ quan quản lý thi hành án dân sự thuộc Bộ Tư pháp; (4) Công chứng viên làm việc tại Phòng Công chứng.

Chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề tính theo tỷ lệ % mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung. Cụ thể, mức 15% áp dụng đối với Thẩm tra viên cao cấp thi hành án và Công chứng viên; mức 20% áp dụng đối với Chấp hành viên cao cấp, Thẩm tra viên chính thi hành án, Thư ký thi hành án và Thư ký trung cấp thi hành án; mức 25% áp dụng đối với Chấp hành viên trung cấp và Thẩm tra viên thi hành án; mức 30% áp dụng đối với Chấp hành viên sơ cấp.

Các đối tượng hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề quy định nêu trên thuộc biên chế trả lương của cơ quan nào thì cơ quan đó thực hiện chi trả. Phụ cấp trách nhiệm theo nghề được chi trả cùng kỳ lương hàng tháng; không dùng để tính đóng, hưởng bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế.

Thời gian không được tính hưởng phụ cấp trách nhiệm theo nghề, bao gồm: Thời gian đi công tác, làm việc học tập ở nước ngoài được hưởng 40% tiền lương theo quy định tại Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/2/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang; thời gian được cử đi học trong nước từ 3 tháng liên tục trở lên; thời gian nghỉ việc không hưởng lương liên tục từ 1 tháng trở lên; thời gian nghỉ việc hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội; thời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, giạm giam.

Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 1/8/2012 và thay thế các Quyết định số 233/2005/QĐ-TTg ngày 26/9/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên và Công chứng viên và Quyết định số 86/2007/QĐ-TTg ngày 11/6/2007 của Thủ tướng Chính phủ quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Thẩm tra viên thi hành án.

%d bloggers like this: