Bốn đối tượng được hưởng Phụ cấp trách nhiệm theo nghề

Thư ký thi hành án và thư ký Trung cấp thi hành án sẽ được hưởng 20% phụ cấp (Ảnh minh họa từ Internet)

Ngày 11/6/2012, Thủ tướng Chính phủ vùa ban hành Quyết định 27/2012/QĐ-TTg về việc quy định chế độ phụ cấp trách nhiệm theo nghề đối với Chấp hành viên, Công chứng viên, Thẩm tra viên và Thư ký thi hành án.

Đọc tiếp

Advertisements

Qui định mới về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 30/5/2012, Liên bộ Bộ Lao động Thương binh và Xã hội – Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư liên tịch 13/2012/TTLT-BLĐTBXH-BYT về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại.

Đọc tiếp