Từ 01/7/2012, sẽ sử dụng Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 29/5/2012, Bộ Giao thông Vận tải đã ban hành Quyết định 1207/QĐ-BGTVT về việc sử dụng Giấy phép lái xe bằng vật liệu PET.

Đọc tiếp

Qui định mới của Chính phủ về mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công đối với cách mạng

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 28/5/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 47/2012/NĐ-CP quy định mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi đối với người có công với cách mạng.

Đọc tiếp