Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thép không gỉ dạng thanh và que

Ngày 27/4/2012, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 67/2012/TT-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thép không gỉ dạng thanh và que thuộc phân nhóm 7222.30.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi từ 0% lên 10% đối với mặt hàng thép thanh và que, có mặt cắt ngang hình tròn thuộc phân nhóm 7222.30.10 quy định tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo Danh mục mặt hàng chịu thuế tại Mục I, Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 157/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính.

Advertisements
%d bloggers like this: