Quyết định của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xác định đơn giá tiền sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, đấu thầu.

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 21/5/2012, UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định 10/2012/QĐ-UBND về việc ban hành Quy định về trình tự, thủ tục xác định đơn giá tiền sử dụng đất đối với các tổ chức được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá, đấu thầu dự án có sử dụng đất; chuyển mục đích sử dụng đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất hoặc chuyển từ thuê đất sang giao đất có thu tiền sử dụng đất trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

Đọc tiếp

Độc đáo kiến trúc nhà thờ đá Phát Diệm (Ninh Bình)

Xem ảnh Click vào đây


Qui định mới của Bộ Tài chính về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ

Kể từ ngày 01/7/2012, một số phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ sẽ thay đổi (Ảnh minh họa từ Internet)

Ngày 14/5/2012, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 73/2012/TT-BTC về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 76/2004/TT-BTC ngày 29/07/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ.

Đọc tiếp

Tổng cục thuế tạm thời chưa thu thế GTGT tháng 4, 5 và 6 năm 2012

Ngày 10/5/2012, Tổng cục thuế vừa ban hành Công văn 6326/BTC-TCT về việc  tạm thời chưa thu số thuế giá trị gia tăng phải nộp tháng 4, 5 và 6 năm 2012. Theo đó, để triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/NQ-CP, tạm thời chưa thu thuế GTGT đối với số thuế GTGT phải nộp của tháng 4, 5 và 6 năm 2012 của các doanh nghiệp đang thực hiện nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuộc các đối tượng là:

Đọc tiếp

Qui định mới cua Chính phủ về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập

Có 8 căn cứ để xác định số lượng, cơ cấu, vị trí người làm việc (Ảnh minh họa từ Internet)

Ngày 08/5/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 41/2012/NĐ-CP về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Theo đó, hàng năm, cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp công lập có trách nhiệm xây dựng đề án vị trí việc làm, trình cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

Đọc tiếp

Qui định mới về quản lý, sử dụng đất trồng lúa

Từ 01/7/2012, việc trồng lúa có nhiều ưu đãi (Ảnh minh họa từ Internet)

Ngày 01/5/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 42/2012/NĐ-CP về quản lý, sử dụng đất trồng lúa. Theo đó, hàng năm, ngân sách Nhà nước hỗ trợ 500.000 đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa trên đất chuyên trồng lúa nước; hỗ trợ 100.000 đồng/ha/năm cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sản xuất lúa trên đất lúa khác trừ đất lúa nương được mở rộng tự phát không theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trồng lúa.

Đọc tiếp

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng

Ảnh minh họa từ internet

Ngày 27/4/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 39/2012/NĐ-CP về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thi đua, khen thưởng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thi đua, khen thưởng.

Đọc tiếp

Qui định mới của Chính phủ về nghiệp vụ phát hành tiền, bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 02/5/2012, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2012/NĐ-CP về nghiệp vụ phát hành tiền, bảo quản, vận chuyển tài sản quý và giấy tờ có giá trong hệ thống Ngân hàng Nhà nước (NHNN), tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đọc tiếp

Điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thép không gỉ dạng thanh và que

Ngày 27/4/2012, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 67/2012/TT-BTC về việc điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với mặt hàng thép không gỉ dạng thanh và que thuộc phân nhóm 7222.30.10 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Đọc tiếp