Quy định việc quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ công tác Phòng chống buôn lậu thuốc lá

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 11/4/2012, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 57/2012/TT-BTC hướng dẫn việc thực hiện cơ chế thí điểm huy động và quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả.

Theo đó, đối tượng đóng góp kinh phí hình thành Quỹ là các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá thuộc Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh thuốc lá khác hoạt động hợp pháp tại Việt Nam tự nguyện đóng góp kinh phí vào Quỹ. Tổng mức đóng góp Quỹ hàng năm được xác định căn cứ vào số lượng thực tế thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả bị bắt giữ, xử lý tiêu huỷ của năm trước; số dự kiến của năm kế hoạch và chế độ hiện hành của Nhà nước về quản lý, xử lý tang vật, phương tiện tịch thu sung quỹ nhà nước do vi phạm pháp luật. Toàn bộ số tiền do các doanh nghiệp đóng góp để lập Quỹ này được gửi vào một tài khoản riêng tại ngân hàng do Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam đứng tên và quản lý.

Quỹ được sử dụng để hỗ trợ việc thực hiện công tác kiểm tra, ngăn chặn, bắt giữ, xử lý, tiêu huỷ thuốc lá điếu nhập lậu, thuốc lá giả và các hoạt động điều phối, hội nghị tập huấn nghiệp vụ, sơ kết, tổng kết, khen thưởng, phổ biến pháp luật về phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả. Số kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng trực tiếp thực hiện công tác chống buôn lậu thuốc lá điếu, thuốc lá giả được xác định căn cứ vào số lượng bao thuốc lá nhập lậu, thuốc lá giả bị bắt giữ, tiêu huỷ. Mức kinh phí hỗ trợ là 1.000 đồng/bao, không phân biệt theo giá trị thuốc lá cao cấp hay thấp cấp. Hỗ trợ thêm 100 đồng/bao cho chi phí tiêu huỷ thuốc lá lậu, thuốc lá giả, khuyến khích sử dụng các biện pháp tiêu huỷ không ảnh hưởng đến môi trường và phù hợp với điều kiện của từng địa phương tiêu huỷ.

Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và được áp dụng từ 01/01/2012 đến hết ngày 31/12/2013. Thông tư này thay thế Thông tư số 75/2007/TT-BTC ngày 05/7/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về cơ chế thí điểm huy động kinh phí hỗ trợ công tác phòng, chống buôn lậu thuốc lá điếu và sản xuất, buôn bán thuốc lá giả và Thông tư số 78/2009/TT-BTC ngày 20/4/2009 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Thông tư số 75/2007/TT-BTC.

Advertisements
%d bloggers like this: