Qui định mới của Chính phủ về kinh doanh vàng

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 27/3/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 24/2012/NĐ-CP về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.

Theo đó, điều kiện để doanh nghiệp kinh doanh, mua bán vàng là: (1) đối với việc kinh doanh, mua bán vàng trang sức: phải là DN được thành lập theo qui định của pháp luật, có đăng ký kinh doanh mua bán vàng trang sức, có địa điểm, cơ sở vật chất và các trang thiết bị cần thiết phục vụ hoạt động kinh doanh; (2) đối với việc kinh doanh, mua bán vàng miếng: là doanh nghiệp được thành lập và hoạt động theo qui định của pháp luật; có vốn điều lệ từ 100 tỷ đồng trở lên; có kinh nghiệm hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, mua bán vàng từ 2 năm trở lên; có số thuế đã nộp của hoạt động kinh doanh vàng từ 500 triệu đồng/năm trở lên trong 2 năm lien tiếp gần nhất; có mạng lưới chi nhánh, địa điểm bán hàng tại Việt Nam từ 3 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương trở lên. Tổ chức tín dụng được Ngân hang xem xét cấp giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng khi đáp ứng đủ các điều kiện: có vốn điều lệ từ 3000 tỷ đồng trở lên; có đăng ký hoạt động kinh doanh vàng; có mạng lưới chi nhánh tại Việt Nam từ 5 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trở lên.

Đối với hoạt người Việt Nam và người nước ngoài khi xuất cảnh, nhập cảnh qua các cửa khẩu quốc tế được mang theo vàng theo qui định của Ngân hàng Nhà nước.

Hành vi vi phạm các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh vàng bao gồm: Hoạt động sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh do Ngân hàng Nhà nước cấp;  Hoạt động kinh doanh mua, bán vàng miếng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng nguyên liệu không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp;  Mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh của cá nhân vượt mức quy định không có giấy phép do Ngân hàng Nhà nước cấp; Sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán; Hoạt động sản xuất vàng miếng trái với quy định tại Nghị định này; Hoạt động kinh doanh vàng khác khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép và Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép; Vi phạm các quy định khác tại Nghị định này và các quy định của pháp luật khác có liên quan.

Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 25/5/2012 và thay thế Nghị định số 174/1999/NĐ-CP ngày 09/12/1999 của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng và nghị định số 64/2003/NĐ-CP ngày 11/6/2003 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định 174/1999/NĐ-CP.

Advertisements
%d bloggers like this: