Qui định mới về khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

Ngày 29/2/2012, Liên bộ, Bộ Y tế – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

Theo đó, quy định mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám, chữa bệnh trong các cơ sở khám, chữa bệnh Nhà nước, cụ thể: mức tối đa của khung giá khám lâm sàng chung, khám chuyên khoa từ 5.000 (khám tại trạm y tế xã)  đến 20.000 đồng (khám tại bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I). Mức tối đa của khung giá một ngày giường bệnh được quy định thấp nhất từ 12.000 đồng/ngày đối với giường bệnh tại Trạm y tế xã đến mức cao nhất là 335.000 đồng/ngày đối với giường bệnh điều trị Hồi sức tích cực (ICU), chưa bao gồm chi phí máy thở (nếu có) (áp dụng đối với bệnh viện hạng đặc biệt, hạng I, hạng II).

Các trường hợp nằm ghép 2 người/1 giường thì chỉ được thu tối đa 50%; trường hợp nằm ghép từ 3 người trở lên thì chỉ được thu tối đa 30% mức thu ngày giường điều trị nội trú đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Mức giá chụp CT/Scan  đến 32 dãy (chưa bao gồm thuốc cản quang) giá 500.000 đồng; Chụp CT Scanner đến 32 dãy (bao gồm cả thuốc cản quang) là 870.000 đồng; Chụp CT Scanner 64 dãy đến 128 dãy là 2.130.000 đồng, Chụp CT Scanner từ 256 dãy trở lên là 3.400.000 đồng (đã bao gồm cả thuốc cản quang). Trường hợp siêu âm đặc thù đã được phân định cụ thể, rõ ràng để bảo đảm chi phí đưa ra xứng đáng với dịch vụ kỹ thuật mà người bệnh được hưởng. Mức giá từ 35.000 đồng với siêu âm thường đến giá 2.050.000 đối với siêu âm trong lòng mạch hoặc Đo dự trữ lưu lượng động mạch vành.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2012 và bãi bỏ khung giá một phần viện phí ban hành kèm theo Thông tư liên bộ số 14/TTLB ngày 30/9/1995 của liên Bộ Y tế – Tài chính – Lao động – Thương binh và Xã hội – Ban Vật giá Chính phủ. Bãi bỏ 80 dịch vụ tại “khung giá một phần viện phí” ban hành kèm theo Thông tư liên tịch số 03/2006/TTLT-BYT-BTC-BLĐTB&XH ngày 26/1/2006.

Advertisements
%d bloggers like this: