Bốn nhóm đối tượng được hưởng chế độ hỗ trợ về khám, chữa bệnh cho người nghèo

Ngày 01/3/2012, Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 14/2012/QĐ-TTg sửa đổi bổ sung một số điều của Quyết định số 139/2002/QĐ-TTg ngày 15/10/2002 của Thủ tướng chính phủ về khám, chữa bệnh cho người nghèo.

Đọc tiếp

Advertisements

Hướng dẫn mới về chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng

Ngày 01/3/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 33/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng lệ phí trong lĩnh vực xây dựng.

Đọc tiếp