Giảm thuế suất thuế nhập khẩu gas từ 5% xuống còn 0%

Ngày 02/3/2012, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 37/2012/TT-BTC về hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng thuộc nhóm 2711 tại biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Theo đó, mức thuế suất thuế nhập khẩu gas được giảm từ 5% xuống còn 0%. Các doanh nghiệp kinh doanh gas đầu mối thực hiện ngay việc giảm giá bán gas trong nước và chỉ đạo các tổng đại lý, đại lý, cửa hàng bán lẻ thuộc hệ thống giảm giá tương ứng với việc giảm thuế suất thuế nhập khẩu gas đã được giảm. Sở Tài chính các tỉnh, Thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý thị truờng kiểm soát thực hiện yêu cầu trên. Nếu các doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng gas không thực hiện, yêu cầu Sở Tài chính xử lý và báo cáo các cơ quan có thẩm quyền xử lý theo các quy định hiện hành của pháp luật.

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 02/3/2012.

Advertisements
%d bloggers like this: