Qui định mới của Chính phủ về việc đấu giá quyền khai thác khoáng sản

Ngày 26/3/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 22/2012/NĐ-CP quy định về đấu giá quyền khai thác khoáng sản. Theo đó, Tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá quyền khai thác khoáng sản khi đủ các điều kiện: (1) Là tổ chức, cá nhân có hồ sơ đề nghị tham gia phiên đấu giá được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xét chọn theo quy định. Trường hợp khi có sự thay đổi về tư cách pháp lý, tổ chức, cá nhân được tham gia phiên đấu giá phải nộp bổ sung văn bản liên quan cho cơ quan tiếp nhận hồ sơ đấu giá trước khi tiến hành phiên đấu giá; (2) Đã nộp phí tham gia đấu giá, nộp tiền đặt trước theo quy định.

Đọc tiếp

Qui định mới về phí tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Ngày 16/3/2012, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 48/2012/TT-BTC hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất.

Đọc tiếp

Quy định về trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Hình minh họa từ Internet

Ngày 20/3/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vừa ban hành Thông tư 07/2012/TT-NHNN quy định về trạng thái ngoại tệ của tổ chức tín dụng chi nhánh ngân hàng nước ngoài do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành.

Đọc tiếp

Nghị định 19/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Hình minh họa từ Internet

Ngày 16/3/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 19/2012/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.

Đọc tiếp

Định tội danh tội “Trộm cắp tài sản”qua một số dấu hiệu đặc trưng

Ảnh minh họa từ Internet

Về phương diện lý luận, tội “Trộm cắp tài sản” là một loại tội phạm có dấu hiệu hành vi khách quan khá đơn giản: “Trộm cắp tài sản là hành vi lén lút chiếm đoạt tài sản của người khác” (Bình luận KHBLHS phần các tội phạm, Tập 2-Đinh Văn Quế- NXB TPHCM-2002- Trang 196).

Đọc tiếp

Nghị định 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập

Ngày 13/3/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 17/2012/NĐ-CP về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập.

Đọc tiếp

Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế TNDN phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động

Ngày 12/3/2012, Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 42/2012/TT-BTC về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định 04/2012/QĐ-TTg ngày 19/01/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc gia hạn nộp thuế thêm 03 tháng đối với số thuế TNDN phải nộp quý I, quý II năm 2011 của doanh nghiệp nhỏ và vừa, doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động.

Đọc tiếp

Qui định mới về khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước

Ngày 29/2/2012, Liên bộ, Bộ Y tế – Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư liên tịch 04/2012/TTLT-BYT-BTC về việc ban hành mức tối đa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước.

Đọc tiếp

Nghị định 18/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quỹ bảo trì đường bộ

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 13/3/2012, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 18/2012/NĐ-CP quy định về việc lập, quản lý và sử dụng Quỹ bảo trì đường bộ.

Đọc tiếp

Quy định mới về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài

Ảnh minh họa từ Internet

Ngày 02/3/2012, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 04/2012/TT-NHNN về việc quy định về nghiệp vụ nhận ủy thác và ủy thác của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài.

Đọc tiếp