Hướng dẫn thực hiện mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với các mặt hàng xăng dầu tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi

Ngày 21/2/2012, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 25/2012/TT-BTC hướng dẫn điều chỉnh mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi đối với một số mặt hàng xăng, dầu thuộc nhóm 2710 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Đọc tiếp

Advertisements