Quy định mới về phân loại và ghi nhãn hóa chất khi sản xuất và nhập khẩu hóa chất tại Việt Nam

Hình minh họa từ Internet

Ngày 13/2/2012, Bộ Công thương vừa ban hành Thông tư 04/2012/TT-BCT về việc quy định phân loại và ghi nhãn hóa chất.

Theo quy định này, hóa chất nhập khẩu vào Việt Nam mà trên nhãn gốc chưa thể hiện hoặc thể hiện chưa đủ những nội dung bắt buộc bằng tiếng Việt thì phải có nhãn phụ thể hiện những nội dung được quy định bằng tiếng Việt và giữ nguyên nhãn gốc của hóa chất bao gồm tên hóa chất; mã nhận dạng; hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ; biện pháp phòng ngừa; định lượng; thành phần hoặc thành phần định lượng; ngày sản xuất; hạn sử dụng (nếu có); thông tin nhà sản xuất, nhập khẩu, phân phối; xuất xứ hàng hóa và hướng dẫn sử dụng, bảo quản.

Thông tư cũng qui định có hai cách phân loại hóa chất là: Hóa chất nguy hại vật chất và Hóa chất theo mức độ nguy hại ảnh hưởng đến sức khỏe con người và môi trường như độc cấp tính, ăn mòn da, tổn thương mắt, tác nhân nhạy hô hấp hoặc da, khả năng gây đột biến tế bào mầm, khả năng gây ung thư, độc tính sinh sản, môi trường nước, tầng ozon.

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/3/2012.

Advertisements
%d bloggers like this: