Quy định mới về mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

Ngày 05/01/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 01/2012/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH (BHXH) đối với một số đối tượng người lao động.

Theo đó, qui định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập hàng tháng đối với các đối tượng là: (1) người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH) hoặc đang bảo lưu thời gian tham gia BHXH, có thời gian đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định, hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ ngày 1/1/2012 – 31/12/2012 sẽ là: Tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH sau điều chỉnh của từng năm = Tổng tiền lương, tiền công tháng đóng BHXH theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định của từng năm x Mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của năm tương ứng (trong đó, mức điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo bảng sau: Trước 1995, mức điều chỉnh: 3,52; năm 1995, mức điều chỉnh:2,89; năm 1996: 2,82; năm 1997: 2,73; năm 1998: 2,54; năm 1998: 2,43; năm 1999: 2,43; năm 2000: 2,47; năm 2001: 2,38; năm 2003: 2,31: năm 2004: 2,51: năm 2005: 1,98; năm 2006:1,84; năm 2007: 1,70; năm 2008: 1,38; 2009: 1,29; năm 2010: 1,19; năm 2011: 1,00: năm 2012: 1,00); (2) người lao động tham gia BHXH tự nguyện hưởng lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, BHXH một lần hoặc bị chết mà thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, từ ngày 1/1/2012 – 31/12/2012 sẽ là: Thu nhập tháng đóng BHXH tự nguyện sau điều chỉnh của từng năm = Tổng thu nhập tháng đóng BHXH của từng năm x Mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng (trong đó, mức điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng BHXH của năm tương ứng được thực hiện theo bảng dưới đây:2008: 1,38; 2009: 1,29; năm 2010: 1,19; năm 2011: 1,00: năm 2012: 1,00).

Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 20/2/2012. Các quy định tại Thông tư áp dụng kể từ ngày 1/1/2012.

Advertisements
%d bloggers like this: