Qui định mới về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng

Ngày 19/01/2012, Liên bộ, Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp vừa ban hành Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP về việc hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

Đọc tiếp

Advertisements

Quy định mới về mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội

Ngày 05/01/2012, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội vừa ban hành Thông tư 01/2012/TT-BLĐTBXH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng BHXH (BHXH) đối với một số đối tượng người lao động.

Đọc tiếp