Xin chào quí vị độc giả

Tôi là Nguyễn Văn Hiến

Với mục đích thành lập Blog cá nhân này nhằm chia sẽ nhưng tâm tư, tình cảm và những kiến thức pháp luật với tất cả mọi người. Việc thành lập blog này không nhằm mục đích chống đối Nhà nước hoặc vi phạm pháp luật hoặc phục để phục vụ những mục đích xấu. Vậy hy vọng những chia sẻ của mọi người đối khai thác tin và gửi bài cho tôi hết sức giúp đỡ và hợp tác.

Kính chúc mọi người một năm mới 2012 vui vẻ, hạnh phúc và thành đạt

trân trọng

Advertisements

Hello world!

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can always preview any post or edit it before you share it to the world.